Нормативна база реалізації завдань НПП «Інтелект України» (початкова школа). Концепція початкової школи. Особливості організації освітнього процесу в 1-4 класах, що працюють в межах НПП «Інтелект України»

 

Шановні колеги! Пропонуємо до Вашої уваги матеріали нормативної бази та основні положення концепції та особливості організації освітнього процесу в НПП «Інтелект України».

Закон України «Про освіту»

Державний стандарт початкової освіти (Постанова КМУ від 21.02.2018 №87)

Концепція Нової української школи (Розпорядження КМУ від 24.12.2016 №988)

Лист Державної служби якості освіти від 24.05.2018 №01-22/322

Лист МОН України від 25.05.2018 №1/9-344

Наказ МОН України від 02.11.2016 №1319 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в НПП «Інтелект України…»

Освітня програма початкової школи НПП «Інтелект України», цикл І (1-2 класи)

Наказ МОН України від 20.08.2018 №924 (про формувальне оцінювання результатів освітньої діяльності учнів 1-х класів НУШ)

Наказ МОН України від 27.08.2019 №1154 (про формувальне оцінювання результатів освітньої діяльності учнів 2-х класів НУШ)

Звертаємо Вашу увагу на наступне - накази, листи, рекомендації МОН України є обов’язковими для виконання в процесі реалізації освітньої програми НПП «Інтелект України».

Мета і завдання проєкту «Інтелект України»

Мета – формування успішної, щасливої, компетентної особистості, патріота України.

Основні підходи в освітньому процесі проєкту «Інтелект України:

 • системний,
 • особистісно орієнтований,
 • компетентністний,
 • діяльнісний,
 • поліфункціональний,
 • інтегративний.

Моделі навчання в освітньому процесі проєкту «Інтелект України»:

 • поглиблення,
 • збагачення,
 • проблематизації.

Технології в освітньому процесі проєкту «Інтелект України»:

 • Технологія критичного мислення,
 • Технологія навчання в грі,
 • Технологія поетапного формування розумових дій і понять за П. Я. Гальперіним,
 • Технологія засвоєння знань на основі таксономії цілей Блума,
 • Технологія навчання на основі власних відкриттів.

Методи навчання в освітньому процесі проєкту «Інтелект України»: метод стимулювання навчально-пізнавальної діяльності через дослідницьку, пошукову роботу з використанням аудіальних, візуальних, аудіовізуальних, автоматизованих, кінестетичних та дидактичних засобів; діяльнісний метод.

Основний спосіб організації навчальної діяльності  - система поліфунціональних уроків, які вибудовуються за принципами блочної системи – 4 -5 уроків:

 • 1 – ознайомлення з темою, визначення цілей і завдань, первинне знайомство з навчальними одиницями;
 • 2 – опрацювання навчальних одиниць, їх дослідження, засвоєння на основі чотириразового повторення (крива Еббінгауза);
 • 3 – формування практичних навичок застосування набутих знань у життєвих ситуаціях;
 • 4 – творче застосування знань, умінь і навичок;
 • 5 – оцінка (самооцінка, самоконтроль, контроль, аналіз, корекція, прогнозування).

Система технологічних вправ:

 • «Повітряні кульки»,
 • «Повітряні кульки для дорослих»,
 • «Блискавка»,
 • «Будівельники»,
 • «Мікрофон»,
 • «Фотоапарат»,
 • «Ключові слова»,
 • «Вправи Питайлика»,
 • «Учитель»,
 • «Броунівський рух»,
 • «Швидкісний тренажер»,
 • «Пісенька складів»,
 • «Сорока-черепаха»,
 • «Тлумачний словничок»,
 • «Хвилинка партнерства»
 • тощо.

Подана система технологічних вправ реалізує визначені цілі і завдання дидактичної моделі проєкту (мета→суть→організація→діяльність→зміст→результативність) на етапах освітнього процесу.

Особливістю освітнього процесу в проєкті «Інтелект України» є те, що кожен урок має позитивно-емоційно-ціннісне насичення та реалізується завдання здоров’язбережувальних технологій.

Отже, освітній процес в проєкті «Інтелект України» це:

 • поліфункціональні уроки;
 • міжпредметні зв`язки;
 • інтервальне повторення;
 • елементи проектної, дослідницької, пошукової діяльності;
 • самоаналіз, самооцінка, самоконтроль, контроль, корекція, прогнозування;
 • обов`язкова здоров`язбережувальна складова та позитивно-ціннісне насичення кожного уроку.

Шановні колеги, успіхів, натхнення, творчої наснаги!

Науково-педагогічний проект "Інтелект України"

Електронна пошта: офіс - office@intellect-ukraine.org, відділ інформаційної та Інтернет підтримки - admin@intellect-ukraine.org

Адреса для листування: 61037, м. Харків, а/с 11899, ТОВ ВБ «Інтелект України»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© Інтелект України. Всі права застережені.

У разі використання матеріалів сайту, обов’язкове посилання на назву проекту та електронну адресу ресурсу: http://intellect-ukraine.org